Days
Hours
Minutes
Seconds
Para

Prichádza 5. ročník Festivalu DIVNÉ VECI

Multižánrový, medzinárodný site-specific art festival

Vo štvrtok 20.júna, v piatok 21. a sobotu 22. 6. 2019 sa v meste Stará Turá, v areáli jazera Dubník a priľahlom okolí  bude konať originálny multižánrový, medzinárodný art Festival Divné veci. Zakladateľkou a garantkou festivalu je umelkyňa Monika Haasová. 

Medzinárodný festival prináša do Starej Turej umelcov z rôznych kútov sveta: Izraela, Brazílie, Nemecka, Francúzska, Srbska, Holandska, Taiwanu, Maďarska, Česka a Kostariky

Aj v tomto ročníku bude stanové mestečko v okolí jazera Dubník , kde sa zapáli Jánsky oheň a oslávi Janska noc s polnočnými koncertmi.

Festival DIVNÉ VECI  vychádza z myšlienky holandského site- specific theatre – pouličného festivalu, kde sa počas dvoch, troch dní stretne na jednom miesto množstvo umelcov, ktorí prinášajú netradičné, autorské inšpiratívne predstavenia na princípe tvorivého interaktívneho dialógu s miestnym publikom s dôrazom na vytvorenie autentickej zážitkovej atmosféry. Každoročné stretnutia tvorcov a priaznivcov site-specific tvorby z multidisciplinárnym žánrovým zameraním vnášajú nové podnety k tvorbe a spolupráci. Spoločne s publikom vzniká vzájomné otváranie možností umeleckého vnímania a kultúrneho obohacovania.

Organizátorkou festivalu je Monika Haasová, herečka, režisérka, všestranná umelkyňa, ktorá dlhodobo pôsobila v Holandsku, kde vytvorila viaceré  autorské projekty, či originálne umelecké koncepty, ktoré boli inšpirované atmosférou danej lokality.

Dramaturgia festivalu je založená na troch okruhoch:

a/ domáca a medzinárodná prezentácia novátorských umeleckých produkcií s dôrazom na fyzické divadlo pod umeleckou supervíziou Moniky Haasovej;

b/ prezentácia novovytvorených divadelných produkcií priamo vytvorených v rezidencii Starej Turej so zameraním na fyzické a vizuálne umenie ako aj komponovaných dielach multižánrových disciplín, ktoré sú umiestnené do netradičných lokalít;

c/ účinkovanie úspešných a výnimočných autorských hudobných a divadelných produkcií, ktoré zaznamenali pozitívny ohlas u odborníkov a domácej verejnosti.

V rámci festivalu DIVNÉ VECI sú oslovení domáci aj zahraniční umelci: PARA, Besh o droM (HU), BANDA,  divadlo Med a Prach, Vrbovskí vítazi, divadlo ODIVO, divadlo GroepRood (NL), MAMAPAPA banda (SK/HU/FR/AFG/CZ/SBR) divadlo MelMonDo, Haasart-Iveta Haasová, Tono Popovič,  Fyzické divadlo Trio Olga( SK/HU), MAPA(NL), Sascha Engels (GE/IL),Djembe picnic band, The Susie Haas band, Divadlo Haaf, Trio Szabó/Turcová/FIala, Free Zee, študenti Konzervatória, Moderátormi a zvolávačmi festivalu budú Ludwig Bagin a Chyno.

Zaujímavosťou tohto ročníka je stanové mestečko v okolí jazera Dubník, kde sa priamo na hladine jazera odohrajú viaceré hudobné a vizuálne produkcie.

Festival prináša divadlo TRIO OLGA , realizuje sa v kooperácii s produkčnou agentúrou AVE agency, v spolupráci s Domom Kultúry Javorina.

Festival Divné veci finančne podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Trenčianský samosprávny kraj, Dom Kultúry Javorina , spoločnosť PreVak, SOS a mesto Stará Turá.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email