divne veci festival

Prehrať video

incredible news

Najnovšie divnosti

Umenie v každodennom živote

  Seriálová “Bambuľka” Monika Haasová naberala inšpiráciu v Holandsku a iných vyspelých krajinách Západu. Fascinovalo ju, ako umelci dokážu prepojiť priestor s divákom, vtrhnúť mu

Viac »

incredible people

Super-divní umelci

PARA

Besh o droM (HU)

BANDA

divadlo Med a Prach

Vrbovskí vítazi

divadlo ODIVO

divadlo GroepRood (NL)

MAMAPAPA banda (SK/HU/FR/AFG/CZ/SBR)

divadlo MelMonDo

Haasart-Iveta Haasová

Tono Popovič

Fyzické divadlo Trio Olga( SK/HU)

MAPA(NL)

Sascha Engel (GE/IL)

Djembe picnic band

The Susie Haas Band

Divadlo Haaf

Trio Szabó/Turecová/FIala

Free Zee

študenti Konzervatória

a mnohí ďalší

Crazy program

Mega-divný program

awesome GalLery

Divočizná
galéria

awesome Angels

Sponzori a partneri

festival divne veci